Borgå svenska pensionärsförening

STYRELSEN 2023

Ordförande
Ingmar Karlsson
Tfn. 0400 494 255
E-post: ingmar.karlsson@pp.inet.fi

Viceordförande
Anja Sjöholm
Tfn. 0400 577 809
E-post: anja.sjoholm@gmail.com

Sekreterare och Facebook-moderator
Ann-Britt Hedman
Tfn. 040 067 9812
E-post: linneahdmn2@gmail.com

Kassör
Ros-Mari Aarttila
Tfn. 040 824 4212
E-post: rosi.aarttila@gmail.com                                                                                           
Styrelsemedlemmar

Krister Blomander                                       
Tfn. 040 514 8096                                                                  
E-post: k.blomander@gmail.com

Christer Jämsén
Tfn. 040 260 6700                                                         
​E-post: christer.jamsen@gmail.com

Gia Mellin-Kranck
Tfn. 040 543 7801                                                               
​​E-post: gia.mellin-kranck@hotmail.com

Kerstin Rikberg
Tfn 040 549 7000
E-post: kerstin@rikberg.fi

Elisabeth Svaetichin
Tfn 040 593 8804
E-post: elisabeth.svaetichin@gmail.com

****************************************************************************

UTANFÖR STYRELSEN VERKAR

Resebetalningar 
Asta Jämsén
E-post: asta.jamsen@gmail.com
Tfn. 040 730 6829