Borgå svenska pensionärsförening

STYRELSEN 2021

Ordförande
Björn Sundqvist
Jackarbygatan 18,
06100 BORGÅ
Tel. 0400 444 393
E-post: bjorn.e.sundqvist<at>gmail.com

Viceordförande
Ingmar Karlsson
Söderveckoskivägen 780
07130 ANDERSBÖLE
Tel. 0400 494 255
E-post: ingmar.karlsson<at>pp.inet.fi

Sekreterare och Facebook-moderator
Ann-Britt Hedman
Borgmästargatan 4 B 30
06100 BORGÅ
Tel. 040 067 9812
E-post: linneahdmn2<at>gmail.com

Kassör
Ros-Mari Aarttila
Knipvägen 7 
06100 BORGÅ
Tel. 040 824 4212
E-post: rosi.aarttila@gmail.com                                                                                            

Resekoordinator
Kerstin Blomqvist
Forsbygatan 4
​06100 BORGÅ
Tel. 040 588 2609
E-post: kerstin.blomqvist2<at>gmail.com

 

Styrelsemedlemmar

Tua Lindberg-Selén
Alexandersgatan 6 B 28
06100 BORGÅ
Tel. 0400 800 037
E-post: tlselen<at>gmail.com

Krister Blomander
Rådmansgatan 2 A 3
06100 BORGÅ                                          
Te. 040 514 8096                                                                  
E-post: krister<at>kokonniemi.fi

Gunnel Majander                                                                 
Martavägen 6-14
06100 BORGÅ                                                         
​Tel. 040 778 0808                                                              
​E-post: gunnel.majander<at>gmail.com

Gia Mellin-Kranck                                                                 
Ågatan 59
06100 BORGÅ                                                                     
Tel. 040 543 7801                                                               
​​E-post: gia.mellin-kranck<at>hotmail.com

****************************************************************************

UTANFÖR STYRELSEN VERKAR

IT-handledare och webbansvarig
Christer Jämsén
E-post: christer.jamsen<at>gmail.com
Tel. 045 260 6700
 

Resebetalningar och klippbok
Asta Jämsén
E-post: asta.jamsen<at>gmail.com
Tel. 040 730 6829