Borgå svenska pensionärsförening

STYRELSEN 2022

Ordförande
Björn Sundqvist
Tfn. 0400 444 393
E-post: bjorn.e.sundqvist<at>gmail.com

Viceordförande
Ingmar Karlsson
Tfn. 0400 494 255
E-post: ingmar.karlsson<at>pp.inet.fi

Sekreterare och Facebook-moderator
Ann-Britt Hedman
Tfn. 040 067 9812
E-post: linneahdmn2<at>gmail.com

Kassör
Ros-Mari Aarttila
Tfn. 040 824 4212
E-post: rosi.aarttila@gmail.com                                                                                           
Styrelsemedlemmar

Krister Blomander                                       
Tfn. 040 514 8096                                                                  
E-post: krister<at>kokonniemi.fi

Gunnel Majander
Tfn. 040 778 0808                                                            
​E-post: gunnel.majander<at>gmail.com

Gia Mellin-Kranck
Tfn. 040 543 7801                                                               
​​E-post: gia.mellin-kranck<at>hotmail.com

Kerstin Rikberg
Tfn 040 549 7000
E-post: kerstin<at>rikberg.fi

Elisabeth Svaetichin
Tfn 040 593 8804
E-post: svaelisa<at>luukku.com

****************************************************************************

UTANFÖR STYRELSEN VERKAR

IT-handledare och webbansvarig
Christer Jämsén
E-post: christer.jamsen<at>gmail.com
Tfn. 045 260 6700
 

Resebetalningar och klippbok
Asta Jämsén
E-post: asta.jamsen<at>gmail.com
Tfn. 040 730 6829