Borgå svenska pensionärsförening

OM OSS

Borgå svenska pensionärsförening rf grundades år 1972. I slutet av år 2018 har vi över  1000 medlemmar. Föreningen är såväl politiskt som religiöst obunden.

Vi vill bevaka de svenskspråkiga pensionärernas rättigheter och vi arbetar för ett större inflytande i den lokala debatten. År 2008 grundades Borgå Senior Forum där de flesta registrerade pensionärsföreningarna är representerade. Våra representanter i Senior Forum är Björn Sundqvist och Ulla Grönroos. Meningen är att jobba gemensamt över språkgränserna för våra kommunala behov och rättigheter.

Senior Forum skall samtidigt fungera som en länk mellan den vanliga pensionären och Äldre Rådet som fungerat i Borgå sedan år 1998. I Äldre Rådet är Björn Sundqvist kommunalt vald ordförande och Stina Lähde vår representant med Bengt Andergård som suppleant.

Då vårt aktiva arbetsliv övergår till en lugnare seniortillvaro har vi tid för våra intressen. Nu har vi tid att idka ett intressant och givande socialt umgånge. Till detta vill vår förening ge alla svenskspråkiga pensionärer i Borgå en möjlighet.

Våra samkväm håller vi varannan vecka (ojämn vecka) på Svenska Församlingshemmet i Borgå, Runebergsgatan 24. Vi börjar kl 12.30. Program, kaffe, och lotteri.

Följ med vår annonsering i tidningen Östnyland på tisdagar under rubriken Föreningar  och i tidningen Itäväylä också på onsdagar.