Borgå svenska pensionärsförening

FÖLJ MED PÅ FÖRBUNDETS JUBILEUMSKRYSSNING 25-27.9.2022

Läs mera om kryssningen under fliken VERKSAMHET. Där finns också uppgifter om hur du anmäler dig.

 https://borga.spfpension.fi/program/view-175672-97135

 

_______________________________________________________

KLICKA PÅ BILDEN FÖR ATT ÖPPNA BREVET!

SKRIVELSE TILL STADSSTYRELSEN

Borgå svenska pensionärsförening har riktat en skrivelse till stadsstyrelsen i Borgå angående den tredje sektorns betydelse, bland annat när det gäller att ta hand om den åldrande befolkningen.

Pensionärsföreningarna gör en stor frivillig insats för att tillgodose våra behov av välbefinnande och för att vi skall få en meningsfull tillvaro på ålderns höst.

För att kunna forsätta med detta viktiga arbete behöver vi stöd, inte bara  ekonomiskt utan också genom att beslutsfattarna inser betydelsen av vårt arbete och intar en positiv attityd till vår verksamhet genom att på allt sätt stötta den.

Vi hoppas genom denna skrivelse få beslutsfattarna att fästa vikt vid dessa frågor.

_______________________________________________________

LEDD MOTION

Borgå stad erbjuder oss seniorer ledda motionstillfällen i maj som du kan läsa mera om i bifogade broschyr.

 

_______________________________________________________

VÅR VERKSAMHET
presenteras nu i form av en händelsekalender under fliken VERKSAMHET.
Smågruppsverksamheten och Trivselklubben presenteras under respektive flikar.

_______________________________________________________

TA EN TITT PÅ VÅRA ÅRSBÖCKER!

Våra årsböcker i PDF-format borde nu vara läsbara för alla även om kvaliten inte är densamma som i de fysiska böckerna.
Böckerna för åren 2018-2020 finns under fliken ÅRSBÖCKER.

_______________________________________________________

Senaste FÖRBUNDSNYTT
kan du läsa HÄR.
 

_______________________________________________________
 

 

Följ med vad som händer i 
SVENSKA PENSIONÄRSFÖRBUNDET