Borgå svenska pensionärsförening

Vi ordnar en ny Helsingforsresa till ODE och HAM den 25.9.2019
Se mera under fliken VERKSAMHET

__________________________________________________________________________________

SNART STARTAR HÖSTENS PROGRAM.
TITTA UNDER FLIKEN VERKSAMHET VAD VI HAR ATT BJUDA PÅ

__________________________________________________________________________________