Borgå svenska pensionärsförening

 INTRESSEBEVAKNING

I samband med intressebevaknings-seminariet har det har framförts önskemål om att vi också på vår webbsida kunde ha material om intressebevakning. Men att kunna gör det bättre än Arno Wirzenius från Kotka redan har gjort kan vara svårt och också meningslöst så därför länkar vi här till materialet på Kotka pensionärernas webbsida.

https://kotka.spfpension.fi/aldrastryggt/

Där finns en fullmaktsmodell i Word, men eftersom alla inte kan öppna en Word-fil finns den här också som en PDF-fil. Observera dock att PDF-filen inte kan redigeras.