Borgå svenska pensionärsförening

VÅRA SAMKVÄM

Våra samkväm hålls varannan torsdag kl. 12.30 i svenska församlingshemmet, Runebergsgatan 24. Samlingarna innehåller olika slag av program och information, allsång, kaffe och ett avslutande lotteri.
 

26.3.2020.     INHIBERAT!
FÖRENINGENS VÅRMÖTE
Pensionärskören "Borgåsniglarna" uppträder.

****************************************************************************

 

23.4.2020      INHIBERAT!
TEMAT ÄR ÅLDRINGSVÅRDEN
Harriet Finne-Soveri informerar.

****************************************************************************

 

6-7.5.2020
VÅRLUNCHEN INHIBERAD!
I år avnjuter vi den traditionella vårlunchen på Poukama på Emsalö. Poukama hette tidigare Seikkailulaakso.
Lunchen börjar kl. 13.00, men vi startar c. kl.12 från Borgå med buss och tillbaka åker vi c. kl. 15.30. Närmare info senare!
Priset är 24 €.
Krister Blomander, tel. 040 514 8096 och Gunnel Majander, tel. 040 778 0808, börjar ta emot anmälningar fr.o.m. 12.3.2020 och sista anmälnings- och betaldag är 16.4.2020.
LUNCHEN ORDNAS UNDER TVÅ DAGAR!

********************************************************************************************************************************************************

****** HÖSTEN 2020 ******

HÖSTENS PROGRAM PUBLICERAS NÄR VI VET HUR LÄGET ÄR!