Borgå svenska pensionärsförening

TEATER, RESOR OCH ANDRA EVENEMANG

 

 

 

24.10.2020
SVENSKA TEATERN           INHIBERAD TILLSVIDARE

Musikalen "Mary Poppins"
Dagsföreställning!
Priset är 92 euro
Anmälningar till Kerstin Blomqvist, tel. 040 588 2609, fr.o.m.23.4.2020 men senast 23.9.2020 som också är sista betaldagen.

******************************************************************************************************************